г.Хенеф (Вестфалия)
г.Хенеф (Вестфалия)
1923, 100 Millionen Mark