г.Дрезден (Саксония)
1917, 50 Pfennig
1918, 5 Mark
1918, 50 Mark
1921, 50 Pfennig
1923, 100000 Mark
1923, 500000 Mark
1923, 2 Milliarden Mark
1923, 3 Millionen Mark
1923, 5 Millionen Mark
1923, 10 Millionen Mark
1923, 50 Millionen Mark
1923, 500 Millionen Mark