г.Опладен (Рейн-Вестфалия)
г.Опладен (Рейн-Вестфалия)
1923, 5 Millionen Mark