Округ Требнитц (Силезия)
Округ Требнитц (Силезия)
1920, 25 Pfennig