г.Кёнигзауэ (Саксония-Анхальт)
1921, 50 Pfennig
1921, 50 Pfennig (25+25)
1921, 75 Pfennig
1921, 100 Pfennig (1 Mark)