Wan Tai Heng Shop
Wan Tai Heng Shop
1921, 100 Copper coins