Босния и Герцеговина
Centralna Banka Bosne I Hercegovine
1998, 1 Konvertibilna Marka (тип M)
1998, 1 Konvertibilna Marka (тип M) Specimen/Uzorak
1998, 5 Konvertibilnih Maraka (тип M)
1998, 5 Konvertibilnih Maraka (тип M) Specimen/Uzorak
1998, 10 Konvertibilnih Maraka (тип M)
1998, 10 Konvertibilnih Maraka (тип M) Specimen/Uzorak
1998, 20 Konvertibilnih Maraka (тип M)
1998, 20 Konvertibilnih Maraka (тип M) Specimen/Uzorak
1998, 50 Konvertibilnih Maraka (тип M) Specimen/Uzorak
1998, 50 Konvertibilnih Pfeniga (тип M)
1998, 50 Konvertibilnih Pfeniga (тип M) Specimen/Uzorak
1998, 100 Konvertibilnih Maraka (тип M) Specimen/Uzorak
1998, 1 Конвертибилна Марка (тип S)
1998, 5 Конвертибилних Марака (тип S)
1998, 5 Конвертибилних Марака (тип S) Specimen/Uzorak
1998, 10 Конвертибилних Марака (тип S)
1998, 10 Конвертибилних Марака (тип S) Specimen/Uzorak
1998, 20 Конвертибилних Марака (тип S)
1998, 20 Конвертибилних Марака (тип S) Specimen/Uzorak
1998, 50 Конвертибилних Марака (тип S) Specimen/Uzorak
1998, 50 Конвертибилних Пфенига (тип S)
1998, 50 Конвертибилних Пфенига (тип S) Specimen/Uzorak
1998, 100 Конвертибилних Марака (тип S) Specimen/Uzorak
2002, 200 Конвертибилних Марака
2008, 10 Konvertibilnih Maraka (тип M)
2008, 20 Konvertibilnih Maraka
2008, 10 Конвертибилних Марака (тип S)
2012, 10 Konvertibilnih Мaraka (тип S)
2012, 10 Konvertibilnih Мaraka (тип М)
2012, 20 Konvertibilnih Maraka
2012, 50 Konvertibelnyh Maraka
2012, 100 Konvertibilnih Maraka
2012, 20 Конвертибилних Марака
2012, 50 Конвертибилних Марака
2012, 100 Конвертибилних Марака
Narodna Banka Bosne I Hercegovine
1992, 10 Dinara
1992, 25 Dinara
1992, 50 Dinara
1992, 100 Dinara (тип 1 f1)
1992, 100 Dinara (тип 2)
1992, 500 Dinara (тип 1 f)
1992, 500 Dinara (тип 2)
1992, 1000 Dinara (тип 1 f1)
1992, 1000 Dinara (тип 2)
1992, 5000 Dinara (тип 1 а)
1993, 5000 Dinara (тип 1a)
1993, 5000 Dinara (тип 1b)
1993, 10000 Dinara (тип 1a)
1993, 10000 Dinara на 10 Dinara (тип 2b)
1993, 10000 Dinara на 10 Dinara (тип 2c)
1993, 10000 Dinara на 10 Dinara (тип 2d)
1993, 25000 Dinara на 25 Dinara (тип a)
1993, 25000 Dinara на 25 Dinara (тип b)
1993, 25000 Dinara на 25 Dinara (тип c)
1993, 25000 Dinara на 25 Dinara (тип d)
1993, 50000 Dinara на 50 Dinara (тип b)
1993, 50000 Dinara на 50 Dinara (тип d)
1993, 50000 Dinara на 50 Dinara (тип с)
1993, 100000 Dinara на 10 Dinara (тип a)
1993, 100000 Dinara на 10 Dinara (тип b)