г.Париж
г.Париж
1920, 50 Centimes
1920, 1 Franc
1920, 1 Franc
1920, 2 Francs