г.Вена-Невштадт
г.Вена-Невштадт
1918, 5 Kronen
1918, 10 Kronen