Nezavisna Drzava Hrvatska (1941-44)
Nezavisna Drzava Hrvatska (1941-44)
1941, 10 Kuna (тип a)
1941, 10 Kuna (тип b)
1941, 50 Kuna
1941, 100 Kuna
1941, 500 kuna
1941, 1000 Kuna
1942, 50 Banica
1942, 1 Kuna
1942, 2 Kune