Израиль
1953, 250 Прутот
2014, 50 New Shekels
1952, 1 Pound
1952, 50 Prutah
1952, 100 Prutah
1952, 500 Prutah
1955, 1 Lira ОБРАЗЕЦ
1955, 5 Lira
1955, 10 Lirot (тип a)
1955, 10 Lirot (тип b)
1955, 10 Lirot (тип b) ОБРАЗЕЦ
1955, 50 Lirot
1955, 50 Lirot (тип a) ОБРАЗЕЦ
1955, 500 Pruta
1958, 1 Lira (тип a)
1958, 1 Lira (тип b)
1958, 1 Lira (тип с)
1958, 1/2 Lira
1958, 5 Lirot
1958, 5 Lirot ОБРАЗЕЦ
1958, 10 Lirot (тип a)
1958, 10 Lirot (тип d)
1958, 10 Lirot (тип d) ОБРАЗЕЦ
1960, 50 Lirot (тип a)
1960, 50 Lirot (тип b)
1960, 50 Lirot (тип c)
1960, 50 Lirot (тип d)
1960, 50 Lirot (тип e)
1960, 50 Lirot (тип e) ОБРАЗЕЦ
1968, 5 Lirot (тип a)
1968, 5 Lirot (тип b)
1968, 10 Lirot (тип b)
1968, 10 Lirot (тип a)
1968, 10 Lirot (тип c)
1968, 50 Lirot (тип a)
1968, 50 Lirot (тип a) ОБРАЗЕЦ
1968, 50 Lirot (тип b)
1968, 100 Lirot (тип a) ОБРАЗЕЦ
1968, 100 Lirot (тип b)
1968, 100 Lirot (тип c)
1968, 100 Lirot (тип e)
1968, 100 Lirot (тип а)
1973, 5 Lirot
1973, 10 Lirot
1973, 50 Lirot
1973, 50 Lirot ОБРАЗЕЦ
1973, 100 Lirot
1973, 100 Lirot ОБРАЗЕЦ
1975, 500 Lirot
1975, 500 Lirot ОБРАЗЕЦ
1978, 1 Sheqel
1978, 5 Sheqalim
1978, 10 Sheqalim
1978, 50 Sheqalim
1978, 50 Sheqalim (тип a)
1978, 50 Sheqalim (тип b)
1979, 100 Sheqalim ОБРАЗЕЦ
1979, 100 Sheqalim (тип a)
1979, 100 Sheqalim (тип b)
1982, 500 Sheqalim
1983, 1000 Sheqalim ОБРАЗЕЦ
1983, 1000 Sheqalim (тип a)
1983, 1000 Sheqalim (тип b)
1984, 5000 Sheqalim
1984, 5000 Sheqalim ОБРАЗЕЦ
1984, 10000 Sheqalim
1984, 10000 Sheqalim ОБРАЗЕЦ
1985, 5 New Sheqalim
1985, 10 New Sheqalim
1985, 10 New Sheqalim ОБРАЗЕЦ
1985, 50 New Sheqalim ОБРАЗЕЦ
1986, 1 New Sheqel
1986, 100 New Sheqalim ОБРАЗЕЦ
1987, 5 New Sheqalim
1987, 10 New Sheqalim
1987, 20 New Sheqalim
1989, 100 New Sheqalim
1991, 200 New Sheqalim
1991, 200 New Sheqalim ОБРАЗЕЦ
1992, 10 New Sheqalim
1992, 50 New Sheqalim
1993, 20 New Sheqalim
1995, 100 New Sheqalim
1998, 20 New Sheqalim
1998, 20 New Sheqalim ОБРАЗЕЦ
1998, 50 New Sheqalim
1998, 50 New Sheqalim ОБРАЗЕЦ
1998, 100 New Sheqalim
1998, 100 New Sheqalim ОБРАЗЕЦ
1999, 200 New Sheqalim ОБРАЗЕЦ
2001, 20 New Sheqalim
2001, 50 New Sheqalim
2002, 100 New Sheqalim
2002, 200 New Sheqalim
2007, 50 New Sheqalim
2008, 20 New Sheqalim (тип 1)
2008, 20 New Sheqalim (тип 2a)
2008, 20 New Sheqalim (тип 2b)
2010, 200 New Sheqalim
2014, 20 New Sheqalim
2014, 200 New Sheqalim
2015, 200 New Shekels
2017, 20 New Shekels
2017, 100 New Shekels
1948, 1 Pound