10 Mark (тип a, K), 1920
избранная бона
ID: 17753
Материал:
не указан
R63а. Тип \"а\" с буквой (Unterdruck-Buchstaben K) в фоне внизу в центре на аверсе. В номере 7 цифр.