Клуб Бонистика  

 
Кадастр Рідкісних бон
 

Швець Володимир Євгенович ( 1962-07-17 )
ШВЕЦЬ Володимир Євгенович (17.VII.1962, м.Львів) – економіст, кандидат економічних наук (Параметризація виробничої програми підприємства в умовах становлення товарного ринку, 1998), доцент (2001). Навчався на економічному факультеті Львівського університету імені Івана Франка, який закінчив у 1989 році. Учасник першої Всесоюзної студентсько-аспірантської конференції в Москві, 1988р. Співорганізатор Асоціації молодих економістів у Львівському університеті. Після завершення університету, з 1989 до 1991р. завідувач технологічної лабораторії економічного факультету. З 1991року асистент кафедри бухгалтерського обліку фінансів і статистики, пошукувач під керівництвом професора Є.В.Мниха. Після захисту дисертації – доцент кафедри обліку і аудиту. З 2000 року обраний членом Вченої ради економічного факультету. Від січня 2004 до червня 2005р. виконував обов’язки завідувача кафедри обліку і аудиту. Наукові інтереси: методологічні та історичні аспекти обліку, аналізу та контролю господарської діяльності в Україні; еволюція грошового обігу та банківництва; економічний аналіз і контроль ринку антикваріату; закономірності формування та розвитку обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання; судово-бухгалтерська експертиза. Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць, зокрема, уперше підготовленого Каталогу українських грошей від 1917р. (Львів, 1997; Львів, 2000), Розвиток обліку в Галичині (2001, у співавторстві). У 2001, Історія грошей і банківництва в Україні» (Львів, 2003; Київ, 2004; зі співавт.) Судово-бухгалтерська експертиза (Львів, 2005); Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи (Львів, 2005; Київ, 2008). Щорічно бере участь в міжнародних наукових конференціях, у тому числі за кордоном: Смольник (Словаччина); Кельце, Варшава, Бялисток, Люблін (Польша), Мінск (Білорусія). Ініціював і був організатором міжнародної науково-практичної конференції 25-26 березня 2005 року Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні. Проходив стажування в Ягелонському університеті (2003), Інституті регіональних досліджень при НАН України (2004), у Львівській комерційній академії. Приймає участь в підготовці енциклопедії Історія Львівського університету, член музейної ради з формування експозиції історії Львівського університету. Член редакційної колегії науково-популярного часопису Львівські нумізматичні записки (від 2004). Нагороджений грамотою Союзу українських філателістів і нумізматів Північної Америки (2001).
(http://www.lnu.edu.ua/faculty/ekonom/accounting/staff/shvets.htm)

Список книг автора:
  • Каталог Українських грошей від 1917 року / Catalog of Ukrainian money from 1917
  • Добавил: Zheka
    Дата: 2008-09-22