10 Ringgit (тип 1), 1998
избранная бона
ID: 6945
Материал:
не указан
1 цифра в знаменателе серийного номера