10 Zlotych (1 marca 1940r.) «L.», 1940
избранная бона
ID: 4058
Материал:
не указан
Номінал: 10 zlotych (злотих).
Випуск: 1 березня 1940р.
Емітент: Bank Emisyjny w Polsce (Емісійний банк в Польщі, Краків – заснований 15 грудня 1939р.) [1].
Введення в обіг: 8 квітня 1940р. [2] (за іншими даними 27 березня 1940р. [3]). В дистрикті Галичина – 25 серпня 1941р. [4].
Вилучення з обігу: Україна – кінець 1944р. [5], Польща – січень 1945р. [6] (10 січня 1940р. [3]).
Місце друкування: Wiener Staadsdruckerei (Державна друкарня, Відень), Zaklady Graficzne Banku Emisyjnego (Друкарня емісійного банку, Краків), Wytwornia Papierow Wartosciowych (Друкарня цінних паперів, Варшава) [3].
Художник: Leonard Sowinski (Леонард Совінський) [7].
Сюжет аверсу запозичено з банконти 10 zlotych випуску 20 липня 1929р. – дві символічні фігури з німбами [8]. На маргінесі – зображення дівчини у святковому вбранні, характерне для краківського регіону [9]. На реверсі – зображення пам’ятника на могилі Шопена у Варшаві [8].
Підписи: президент банку Feliks Mlynarski (Фелікс Млинарський), віце-президент Rudolf Jadrzejowski (Рудольф Єнджейовський) [7].
Водяний знак: загальний – хвилясті лінії з гострими зубцями [9].
Примітки: серія з крапкою після літери; літери серії «L», «M», «N» [10],[3].
/
Номинал: 10 zlotych (злотых)
Выпуск: 1 марта 1940г.
Эмитент: Bank Emisyjny w Polsce (Эмиссионный банк в Польше, Краков – основан 15 декабря 1939г.) [1].
Ввод в обращение: 8 апреля 1940г. [2] (по другим данным 27 марта 1940г. [3]). В дистрикте Галичина – 25 августа 1941г. [4]
Изъятие из обращения: Украина – конец 1944г. [5], Польша – январь 1945г. [6] (10 января 1940г. [3]).
Место печатания: Wiener Staadsdruckerei (Государственная типография, Вена), Zaklady Graficzne Banku Emisyjnego (Типография эмиссионного банка, Краков), Wytwornia Papierow Wartosciowych (Типография ценных бумаг, Варшава) [3].
Художник: Leonard Sowinski (Леонард Совинский) [7].
Сюжет аверса использован от банкноты 10 zlotych випуска 20 июля 1929г. – две символические фигуры [8]. На маргинесе – изображение в праздничной одежде, характерной для краковского региона [9]. На реверсе – изображение памятника Шопену в Варшаве [8].
Подписи: президент банка Feliks Mlynarski (Феликс Млинарский), вице-президент Rudolf Jadrzejowski (Рудольф Енджеёвский) [7].
Водяный знак: общий – волнистые линии с острыми зубцами [9].
Примечания: серия с точкой после литеры; литеры серии «L», «M», «N» [10],[3].
*
1. Клименко О.О. «Грошовий обіг у дистрикті «Галичина» під час німецької окупації (1941-1944рр.) – Збірник Праць Тернопільського міського осередку НТШ, Том 1, Тернопіль, 2004, – сторінка 162, абзац 7.
2. Там же, – сторінка. 165, абзац 3.
3. http://www.banknoty.republika.pl/2_wojna_swiatowa/bank_emisyjny/10_zlotych_1940.htm
4. Клименко О.О. «Грошовий обіг...»,– сторінка. 165, абзац 2.
5. Дмитрієнко М.Ф., Литвин В.М., Ющенко В.А., Яковлєва Л.В. «Гроші в Україні: факти і документи» – «ARC-Ukraine», Київ, 1998, – сторінка 98, передостанній абзац.
6. Клименко О.О. «Грошовий обіг...», – сторінка 170, абзац 6.
7. Там же, – сторінка 163, абзац 2.
8. Там же, – сторінка 164, абзац 1.
9. Там же, – сторінка 163, абзац 3.
10. Parchimowicz J., Borkowski T. «Katalog banknotow polskich i z Polska zwiazanych» – NEFRYT, Szczecin, 2001, Wydanie IV, – сторінка 198, останній абзац.