10 Rupees, 1982
избранная бона
ID: 34038
Материал:
не указан
Храм Шри Далада Малигава (храм Зуба Будды) 18-19 вв. в г. Канди. Дагоба Раджа Маха Вихара в г. Келания.