10 Soles de Oro, 1961
избранная бона
ID: 26116
Материал:
не указан
Color: naranja / naranja
Impresor: Thomas dela Rue
Tamaсo: 150 x 78 mm
Fecha: 1 de febrero de 1961
Firmas:
Presidente: Sr. Enrique Bellido
Director: Sr. Уscar Ferrand Inurritegui
Gerente General: Sr. Hipуlito Larrabure Price
Emisiуn: 20 millones de unidades
Series: I 56: del N° 000001 al N° 1000000
I 57: del N° 000001 al N° 1000000
I 58: del N° 000001 al N° 1000000
I 59: del N° 000001 al N° 1000000
I 60: del N° 000001 al N° 1000000
I 61: del N° 000001 al N° 1000000
I 62: del N° 000001 al N° 1000000
I 63: del N° 000001 al N° 1000000
I 64: del N° 000001 al N° 1000000
I 65: del N° 000001 al N° 1000000
I 66: del N° 000001 al N° 1000000
I 67: del N° 000001 al N° 1000000
I 68: del N° 000001 al N° 1000000
I 69: del N° 000001 al N° 1000000
I 70: del N° 000001 al N° 1000000
I 71: del N° 000001 al N° 1000000
I 72: del N° 000001 al N° 1000000
I 73: del N° 000001 al N° 1000000
I 74: del N° 000001 al N° 1000000
I 75: del N° 000001 al N° 1000000