200 Карбованцiв ХАР (июнь, "С.Х."), 1991
избранная бона
ID: 21524
Материал:
не указан
200 карбованцев - червень (июнь) 1991 г., ХАР