50 Карбованцiв ХАР (июнь, "С.Х."), 1991
избранная бона
ID: 21514
Материал:
не указан
50 карбованцев - червень (июнь) 1991 г., ХАР