5 Fen, 1914
избранная бона
ID: 20098
Материал:
не указан
Тип с. С надпечаткой: TAHEIHO.