10 Rupees, 1989
избранная бона
ID: 19755
Материал:
не указан
Храм Шри Далада Малигава (храм Зуба Будды) 18-19вв. в г. Канди. Дагоба Раджа Маха Вихара в г. Келания.